NamPhong Team Building Nha Trang 2018

https://www.youtube.com/watch?v=CRCgIH6bD4M&t=68s TOUR DU LỊCH Ý NGHĨA CÔNG TY NAM PHONG TẠI TP NHA TRANG THƠ MỘNG 08/04/2018 Một tập thể mạnh là một tập thể đoàn kết. Một cá nhân,...